Papirfabrikken i Randbøldal - 
Engelsholm papirfabrik

Industrimøller blev i 1700-tallet anlagt langs Vejle Å hvor åens fald er størst. Således opstemmer storkøbmanden de Lichtenberg i 1732 Vejle Å i den snævre og stejle Randbøldal. Her anlagde han en papir- og klædefabrik. Med fabrikken fulgte fabrikant- og arbejderboliger, og gradvist opstod landsbyen Randbøldal. Med skiftende produktioner snurrede hjulene på fabrikken i henved 250 år, før den blev nedlagt i 1975. Fabriksbygningerne er nu revet ned, men på den gamle fabrikstomt fortæller Randbøldalmuseet nu om industrieventyret.

Billedet viser hvordan fabrikken så ud i 1930. Det er den lille bygning i øverste højre hjørne af billedet der huser Randbøldal-Museet i dag.